เตรียมอพยพด่วน จังหวัดนี้ประกาศเป็นพื้นที่สีแดง

จากปริมาณน้ำฝนบ้านห้วยรางโพธิ์ ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เกิดฝนตกหนักเมื่อวันที่ 8 พ.ย.2564 เกือบตลอดทั้งวัน

ส่งผลให้ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 130.0 มิลลิเมตร ปริมาณฝนสะสม 15 นาที 0.5 มิลลิเมตร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แจ้งข้อมูลการเตือนภัยวันที่ 9 พ.ย. 2564 เวลา 02.56 น. เตือนภัยอพยพ (สีแดง) ซึ่งเป็นการเตือนให้อพยพอย่างเร่งด่วน

จากการประสานผู้รู้ประจำสถานี ทราบว่ามีฝนตกต่อเนื่องตลอดเวลา มวลน้ำเริ่มเข้าท่วมบ้านเรือนและไร่นาบางส่วน โดยได้แจ้งผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมแจ้งชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในการอพยพข้าวของขึ้นที่สูง และไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้ว

เช่นเดียวกับที่บริเวณบ้านแม่คะเมย ม.5 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีฝนตกหนักในพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน รวมทั้งถนนสายหนองบัว แม่คะเมย มีน้ำท่วมถนนทั้งสาย มีน้ำท่วมบ้านของชาวบ้าน และท่วมไร่นา สวน ที่ทำการเกษตร ถนนอีกหลายสายถูกน้ำเซาะตัดขาด

เบื้องต้นยังเข้าไปถึงบ้านของชาวบ้านที่น้ำท่วมไม่ได้ เนื่องจากน้ำยังคงสูง และฝนยังคงตกหนักต่อเนื่อง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *