กรมธรณีเตือน 8 จังหวัด เหนือ ใต้ เฝ้าระวังดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.65 ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งเตือนขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ 1-2 วันนี้

โดยขอให้อาสาสมัคร เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไปพื้นที่จังหวัดตาก, เชียงใหม่, น่าน, อุตรดิตถ์, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี และสงขลา เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากใน โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ปัว อ.สองแคว อ.บ่อเกลือ อ.นาน้อย

จ.น่าน, อ.ลับแล อ.ท่าปลา อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์, อ.ท่าแซะ อ.ละแม อ.สวี อ.พะโต๊ะ อ.ปะทิว อ.หลังสวน จ.ชุมพร, อ.สะบ้าย้อย อ.รัตภูมิ อ.จะนะ จ.สงขลา เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน โดยปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสม ทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มาก และในบางพื้นที่เกิดดินไหลและน้ำป่าไหลหลากแล้วอาจทำให้เกิด ดินถล่มขึ้นได้

ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง

หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

ที่มา ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม